Konkurso taisyklės

KONKURSO „LAIMĖK NAKVYNĘ SPA VILNIUS DRUSKININKAI VIEŠBUTYJE“ TAISYKLĖS

Konkurso „Laimėk nakvynę SPA Vilnius Druskininkai viešbutyje“ (toliau – Konkursas) organizatorius ir koordinatorius UAB SPALANGA, juridinio asmens kodas 304353787, adresas Skroblų g. 25-118, Vilnius, (toliau – Organizatorius), vykdo Konkursą, kurio pagrindinis prizas – nakvynė dviem SPA Vilnius viešbutyje Druskininkuose (toliau – Pagrindinis prizas). Konkursas vykdomas šiose Konkurso taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka:

 1. Konkursas vyksta nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d.
 2. Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys, kurie Taisyklių 1 punkte nurodytu Konkurso laikotarpiu (t.y. 2022 m. liepos 1 d. - 2022 m. liepos 31 d.) yra ne jaunesni kaip 18 metų bei Konkurso laikotarpiu pirko fizinėse SPA Vilnius parduotuvėse ir (ar) elektroninėje parduotuvėje shop.spavilnius.lt, turi tai patvirtinantį pirkimo kvitą (sąskaitą) (toliau – Pirkimo kvitas) bei užregistravo Konkursui shop.spavilnius.lt/konkursas (toliau - Konkurso dalyvis). Konkurse negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Organizatorius darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, sutuoktiniai, sugyventiniai). Konkurso dalyviu pripažįstamas tik tas asmuo, kuris atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
 3. Norintis dalyvauti Konkurse, Konkurso dalyvis Organizatoriui turi pateikti Pirkimo kvito numerį ir savo asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, telefono numerį, miestą/rajoną, kuriame gyvena (nurodyti neprivaloma), lytį (nurodyti neprivaloma). Konkurso dalyvis prisiima visą atsakomybę, dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo, išsamumo. Pateikus netikslią, neišsamią arba neteisingą informaciją, Konkurso dalyvis gali būti pašalintas iš Konkurso, taip pat prarasti galimybę gauti Konkurso prizus., Konkurso dalyvis turi teisę registruotis Konkursui neribotą skaičių kartų, tačiau Pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
 4. Konkurso Pagrindinis prizas: viena nakvynė dviem asmenims SPA Vilnius viešbutyje Druskininkuose standartiniame dviviečiame kambaryje su pusryčiais. Konkursą laimėjęs asmuo privalo savarankiškai iš anksto rezervuoti kambarį savo pasirinktu laiku telefonu +370 313 53811 arba el. paštu info@spavilnius.lt. Konkurso pagrindinis prizas turi būti panaudotas ir nakvynė SPA Vilnius Druskininkai viešbutyje rezervuota ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Organizatorius negarantuoja, kad Konkursą laimėjusio asmens pasirinktu laiku bus laisvų viešbučio kambarių ir neatsako, jeigu pasirinktu laiku nebus laisvų kambarių.
 5. Taisyklių 2 punkte nurodytas sąlygas atitinkantys Konkurso dalyviai turi teisę laimėti papildomus prizus: 3 mėnesių SIDABRINĘ SPA Vilnius narystę (toliau – Papildomas prizas), kuri suteikia tokias naudas:
 • 10% nuolaidą nakvynei ir programoms;
 • 5% nuolaidą procedūroms;
 • 5% nuolaidą kosmetikai;
 • kaskart viešnagės metu biliardo žaidimą (60 min., SPA Vilnius Druskininkai viešbutyje).

SIDABRINĖS SPA Vilnius narystės sąlygos (toliau – Lojalumo taisyklės) pateikiamos interneto tinklalapyje: https://www.spavilnius.lt/lt/druskininkai/lojalumo-programa 

 1. Konkurso Pagrindinio prizo laimėtoją Organizatorius nustatys atsitiktine tvarka, naudojant programinę įrangą. Papildomi prizai suteikiami visiems Konkurso dalyviams, atitinkantiems Taisyklių 2 punkte nurodytus reikalavimus ir sutinkantiems su Lojalumo taisyklių ir SPA Vilnius privatumo politikos reikalavimais.
 2. Apie laimėtus prizus Konkurso laimėtojai informuojami asmeniškai, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu iki 2022 m. rugpjūčio 5d. Organizatorius informuos tik Pagrindinio prizo ir Papildomų prizų laimėtojus.
 3. Pagrindinio prizo laimėtojas ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jo informavimo apie laimėjimą privalo el. paštu patvirtinti informacijos apie laimėjimą gavimą. Per nurodytą terminą Pagrindinio prizo laimėtojui nepatvirtinus informacijos apie laimėjimą gavimo, laimėjimas bus panaikintas ir renkamas kitas laimėtojas.
 4. Pagrindinis prizas ir Papildomi prizai neperleidžiami kitiems asmenims, nekeičiami į kitus prizus ar pinigus.
 5. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokias Konkurso dalyvių išlaidas, nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Konkurse, įskaitant registraciją Konkurse.
 6. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, be išankstinio Konkurso dalyvio įspėjimo, pašalinti iš Konkurso bet kurį Konkurso dalyvį, kai Organizatoriui kyla įtarimų, kad Konkurso dalyvis nesąžiningai dalyvauja Konkurse ar neatitinka Taisyklių reikalavimų (įskaitant, bet neapsiribojant, atlieka manipuliavimo Konkurso rezultatams veiksmus, pateikia klaidingus asmens duomenis ir pan.).
 7. Konkurso dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 8. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nenurodęs priežasčių, nutraukti Konkursą. Apie Konkurso nutraukimą Organizatorius informuoja interneto tinklalapyje shop.spavilnius.lt.
 9. Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje shop.spavilnius.lt.
 10. Papildoma informacija apie Konkursą ir asmens duomenų tvarkymą teikiama el. paštu: eshop@spavilnius.lt.