Asmens duomenų tvarkymas

PRIVATUMO PRANEŠIMAS
Apie asmens duomenų tvarkymą SPA Vilnius konkurso metu 

 

 1. Duomenų valdytojas: UAB „Spalanga“, juridinio asmens kodas: 304353787, adresas: Skroblų g. 25-118 Vilnius, Lietuvos Respublika. Kontakiniai duomenys: eshop@spavilnius.lt
 1. Kokie konkurso dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi konkurso metu:
 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • El. paštas;
 • Telefono numeris;
 • Pirkimo kvito numeris ir data.
 • Lytis (neprivaloma);
 • Miestas (neprivaloma);
 1. Duomenų rinkimo tikslas: SPA Vilnius konkurso organizavimas (registracija į konkursą, laimėtojo išrinkimas, pranešimai apie konkursą (apie konkurso pabaigą, apie laimėjimą), dovanų įteikimo / atsiėmimo, įgyvendinimo klausimai, problemų sprendimas.
 1. Teisinis pagrindas: sutarties su jumis vykdymas (BDAR 6/1/b). Sutikdamas su Konkurso taisyklėmis (pažymėdamas varnelę „su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“ žmogus sudaro sutartį su UAB „Spalanga“ dėl dalyvavimo konkurse.
 1. Iš kokių šaltinių rinksime duomenis: Duomenis rinksime tiesiogiai iš konkurso dalyvių, jiems užpildant dalyvavimo konkurse anketą.
 1. Kiek laiko saugosime konkurso dalyvių asmens duomenis: duomenis saugosime konkurso metu ir 3 mėnesius po konkurso pabaigos.
 1. Ar duomenys bus tvarkomi už Europos Sąjungos ribų? Ne, duomenys nebus tvarkomi ar perduodami už Europos Sąjungos ribų.
 1. Dalijimasis asmens duomenimis. Duomenis perduosime SPA Vilnius grupės bendrovei UAB „Raminora“, valdančiai SPA Vilnius Druskininkuose, kad UAB „Raminora“ organizuotų konkurso prizų įgyvendinimą (pvz. konkurso dalyvių įtraukimą į „sidabrinio kliento“ naudų paketą, pagrindinio prizo laimėtojų rezervaciją ir viešnagę Druskininkuose). Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, kai to reikalauja įstatymai.
 1. Jūsų teisės.
  • Jūs turite teisę paprašyti ataskaitos apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis turi Valdytojas. Tokia ataskaita kartą per metus gali būti Jums teikiama nemokamai elektroniniu būdu. Jeigu pageidaujate ataskaitos popierinėje laikmenoje, Jūsų bus paprašyta atlyginti tokios ataskaitos parengimo išlaidas. Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jūsų tvarkomus duomenis, jei nustatomos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant asmens duomenys nėra teikiami.
  • Jūs turite teisę pareikalauti ištaisyti neteisingą informaciją Jūsų asmens duomenyse, taip pat reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis iš Valdytojo duomenų bazės, o taip pat sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant galiojančių ir taikomų teisės aktų reikalavimų.
  • Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jūs turite teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
  • Norėdami pateikti savo prašymus, prašome kreiptis į Valdytoją elektroniniu paštu eshop@spavilnius.lt.
  • Jeigu manote, kad Valdytojas Jūsų asmens duomenis tvarko nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų, Jūs turite teisę dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į valstybinę priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.