Dovanų kuponų pirkimo taisyklės

 • Kupono kodą draudžiama atskleisti bet kokiems tretiesiems asmenims. Informuojame, kad nesąžiningi asmenys, sužinoję Jūsų turimo Kupono kodą gali pasinaudoti Jums skirtomis paslaugomis, todėl prašome užtikrinti, kad Jūsų turimo Kupono kodas nebūtų atskleistas.
 • Praradus ar tretiesiems asmenims atskleidus Kupono kodą, paslaugos pagal šį Kuponą Jums nebus teikiamos.
 • Dovanų kuponas patvirtina turėtojo teisę naudotis jame nurodyta suma.
 • Pageidaujamai pirkimo sumai viršijus dovanų kupono vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti pavedimu arba kreditine kortele.
 • Dovanų kupono turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei jame nurodyta, likusi suma turėtojui negrąžinama.
 • Šiais dovanų kuponais atsiskaityti galima tik elektroninėje SPA VILNIUS parduotuvėje https://shop.spavilnius.lt/
 • Dovanų kuponais atsiskaityti už SPA VILNIUS paslaugas (nakvynę, procedūras, maitinimą) negalima.
 • Dovanų kuponai parduodami ne mažesnės nei 50 € (penkiasdešimt) vertės.
 • Pagal VMI išaiškinimą, perkant dovanų kuponą, PVM sąskaita faktūra nereikalinga, nes reprezentacinio renginio metu asmenims, su kuriais įmonė siekia užmegzti naujus verslo ryšius arba esamus pagerinti, įteiktų dovanų kuponų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos reprezentacinėms sąnaudoms. Šios sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, jeigu jos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais:
  • pinigų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais (dovanų kuponus platinančios įmonės išrašytais grynųjų pinigų priėmimo kvitais, išduotais kasos aparato kvitais arba banko pavedimais);
  • surašytais laisvos formos reprezentacinio renginio aktais, patvirtintais įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens.
 • Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo išrašymo datos.
 • Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus.
 • Dovanų kuponas nepratęsiamas.